Brīvosta

Riga_port_cran

Rīgas brīvosta ir viena no nozīmīgākajiem posmiem Baltijas jūras reģiona pasažieru un kravu pārvedumu satiksmes tīklā. Tajā ietilpst vairāki termināli, kas sniedz dažādu veidu kravu stividor pakalpojumus, kā arī pasažieru osta/termināls. Tā atrodas upes Daugavas abos krastos, 15 km garumā. Tā ir atvērtā kuģošanai visa gadā garumā. Ostas kopējā teritorija ir 6 348 ha, savukart ostas akvatorija ir 4 386 ha un piestātņu garums ir 13.8 km. Ostas teritorijā terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 45 m tonnu gadā.
10. 06. 2005.gada Rīgas brīvostas pārvaldei piešķira ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikātu.
Rīgas brīvosta arī strādā ar visādu veidu kravām – ģeneralkravam, lejamkravam, beramkravam, no kuriem galvenās kravas ir konteineri, dažādi metāli, koks, ogles, minerālmēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti. Rīgas brīvostā strādā 32 stividorkompānijas un 35 kuģu aģentu kompānijas. Sīkāk var apskatītes šeit.